Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Aktualności

IX Wiosna z Fizjoterapią

2015-04-29

24.04.2015r w Warszawie odbyła się „IX Wiosna z Fizjoterapią” -  Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych zorganizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, którego tematem wiodącym były: „Aktualne kierunki rozwoju fizjoterapii i rehabilitacji”. Swoją pracę zaprezentowali również studenci Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii.

Joanna Jagiełka i Piotr Górecki (członkowie SKN „Terapeuci”) prezentowali pracę na temat: „Skuteczność odnowy biologicznej w przeciwdziałaniu dolegliwościom bólowym towarzyszącym osobom uprawiającym jeździectwo”.

Poza czynnymi uczestnikami, na Sympozjum wybrali się również: Paulina Kowalska, Paulina Sińska oraz Artur Rhode w ramach biernego przygotowania do zbliżającej się wielkimi krokami „VIII Majówki z Fizjoterapią”, 7-8 maja br. UM Lublin, na której 3 swoje prace pod okiem dr Patrycji Rąglewskiej zaprezentują członkowie SKN „Terapeuci”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Sympozjum przybrało formę konkursu prac oryginalnych. Podczas trzech  sesji  wyniki swoich badań przedstawili studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz absolwenci, którzy w roku poprzedzającym Sympozjum byli studentami.

Wykład inauguracyjny, poświęcony specyfice pracy z pacjentem nieprzytomnym, wygłosiła dr Agnieszka Stępień z Kliniki „Budzik”. W ramach wykładu zawodowca wystąpił Thorsten Liema z Polskiej Akademii Medycyny Osteopatycznej. Natomiast mgr Piotr Baranowski wprowadził uczestników w świat nowych technologii w wykładzie eksperckim zatytułowanym Trening chodu u pacjentów neurologicznych z wykorzystaniem egzoszkieletu Ekso GT.

Patronat naukowy nad Sympozjum objęło: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Za sprawą wielu sponsorów tegoroczna pula nagród przekroczyła rekordową sumę 40 tysięcy złotych. Po raz pierwszy, w tegorocznej edycji, zmianie uległ system przyznawania nagród. Mając na uwadze coraz większą ilość prac prezentowanych przez studentów studiów I stopnia oraz oczywiste różnice w „warsztacie naukowym” pomiędzy poziomami studiów, zdecydowano o przyznaniu jednej nagrody głównej dla najlepszej pracy Sympozjum, oraz nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach: studiów licencjackich, magisterskich oraz wśród doktorantów i absolwentów. Jest to pomysł godny pochwały, doceniający pracę naukową wszystkich studentów. Świetnym i oryginalnym pomysłem stosowanym już od kilku lat na warszawskim Sympozjum jest także możliwość przyznania jednej z prezentowanych prac „Nagrody Uczestników Sympozjum”. Nagroda spoczywa całkowicie w rękach publiczności, którzy głosując przy pomocy ankiet, wybierają „swojego zwycięzcę”.

Tegoroczne Sympozjum zgromadziło ponad 450 uczestników z wielu krajowych uczelni kształcących fizjoterapeutów. Konferencja zakończyła się ogłoszeniem wyników  Konkursu prac oryginalnych oraz wręczeniem laureatom nagród i dyplomów. 

sprawozdanie przygotowała: Joanna Jagiełka, Patrycja Rąglewska

IX Wiosna z Fizjoterapią

Międzynarodowe Studenckie Seminarium Naukowo-Warsztatowe

2019-02-14

Już 16 marca 2019r. w Poznaniu

Międzynarodowe Studenckie Seminarium Naukowo-Warsztatowe

II Ogólnopolski Test Wiedzy dla Masażystów

2016-03-07

Okazja aby sprawdzić swoją wiedzę z masażu

II Ogólnopolski Test Wiedzy dla Masażystów

Spotkanie integracyjne Studenckich Kół Naukowych

2015-04-24

16 i 17 kwietnia 2015r. w Poznaniu

Spotkanie integracyjne Studenckich Kół Naukowych
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania