Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Realizowane projekty badawcze

 • Ocena położenia i funkcjonalnej ruchomości kompleksu biodrowo-miednicznego –lędźwiowo (BML) i ich wpływu na jakość postawy ciała, stabilność posturalną oraz lokomocję, w populacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Kierownik badań: dr Karol Bibrowicz; pozytywna opinia komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu uchwała nr 1/2010. Badania realizowane w Centrum Naukowo –Badawczym Postawy Ciała WSEiT.

 • Ocena zakresu ruchomości stawów i kręgosłupa u ochotników w wieku od 20 do 50 lat.Kierownik badań: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann – Górska; pozytywna opinia Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uchwała nr 85/11. Badania realizowane w Katedrze Reumatologii WSEiT w Poznaniu.
 • Ocena skuteczności fizjoterapii u chorych z przewlekłym bólem i niepełnosprawnością stawów związanych z chorobą zwyrodnieniową.Kierownik badań: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann – Górska; pozytywna opinia Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uchwała nr 424/11. Badania realizowane w Katedrze Reumatologii WSEiT w Poznaniu.
 • Korekcyjno – prozdrowotne ukierunkowania procesu edukacji motoryczno- zdrowotnej uczniów w wieku 7-9 lat szkół podstawowych po przebytych schorzeniach układu oddechowego.Kierownik badań: prof. dr hab. Maria Radziejewska; dr Jadwiga Knotowicz prof. WSEiT. Badania realizowane we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. B.D. Grinczenki w Kijowie.
 • Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej masażu tkanek głębokich i przez skórnej elektrostymulacji nerwów (TENS) w zespole bólowym kręgosłupa odcinka lędźwiowego.Kierownik badań: dr n. med. Mirosława Bonikowska – Zgaińska prof. WSEiT. Badania są realizowane w NZOZ Poliklinika WSEiT w Poznaniu.
 • Zgodność punktów spustowych diagnozowanych w badaniu palpacyjnym z wykładnikami zwiększonego napięcia mięśniowego, bólu oraz zmianami w sprawności jednostek ruchowych mięśni w populacji młodych osób.Kierownik badań: dr n. med. Marcin Wytrążek; pozytywna opinia Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uchwała nr 596/11. Badania realizowane w Pracowni Terapii Manualnej WSEiT w Poznaniu.
 • Ocena wrażliwości uciskowej tkanek w mięśniowo-powięziowych punktach spustowych po zastosowaniu wybranych zabiegów fizykalnych.Kierownik badań: dr n. med. Marcin Wytrążek; pozytywna opinia Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uchwała nr 626/13. Badania realizowane przez Pracownię Terapii Manualnej i Masażu WSEiT.
 • Ocena wpływu wybranych aplikacji kinesiotapingu stosowanego w obrębie szyi na postawę ciała.Kierownik badań: dr n. med. Małgorzata Chochowska; pozytywna opinia Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uchwała nr 577/13. Badania realizowane przez Pracownię Terapii Manualnej i Masażu WSEiT.
 • Ocena wpływu wybranych technik z zakresu rozluźniania mięśniowo-powięziowego w zespole krótkiej pięty.Kierownik badań: dr n. med. Małgorzata Chochowska; pozytywna opinia Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uchwała nr 578/13. Badania realizowane przez Pracownię Terapii Manualnej i Masażu WSEiT.
 • Wpływ aktywności ruchowej i występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa w populacji osób starszych i młodych na jakość życia.Badania w oparciu o kwestionariusz SF-36, numer licencji OptumInsight Life Sciences inc. QM018107. Kierownicy projektu: dr n. med. Adrianna Borowicz, dr n. med. Marcin Wytrążek. Badania realizowane przez Pracownię Terapii Manualnej i Masażu WSEiT. Pozytywna opinia Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - uchwała nr 47/14.
 • Ocena czynników opóźniających rozpoznanie u chorych na spondyloartropatie.Kierownik badań: prof. dr hab. n. med. Irena Zimmermann – Górska; pozytywna opinia Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uchwała nr 345/14. Badania realizowane w Katedrze Reumatologii WSEiT w Poznaniu.
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania