Dołącz do społeczności WSEiT

Dołącz do społeczności WSEiT

Podstawy i akty prawne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej to Uczelnia z uprawnieniami do prowadzenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Uczelnia prowadzi studia na podstawie niżej wymienionych regulacji prawnych:

  • Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wpisana 04 lutego 2005r. pod numerem 315. Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. [ Dz. U. nr 164 poz. 1365].
  • Na mocy decyzji nr DSW-3-4001-867/JP/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10.11.2004 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia.
  • Natomiast na mocy decyzji nr DSW-2-07-4003 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14.12.2006 roku uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku Inżynieria Materiałowa.
  • Na mocy decyzji nr DSW-2-06-4003-350/07 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.08.2007 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej– Wydział Zamiejscowy w Szczecinie uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia.
  • Na mocy decyzji nr DNS-WUN-6022-1191-4/AM/09 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 czerwca 2009 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia.
  • Na mocy decyzji nr MNiSw-DNS-WUN-6022-21110-1/KT/11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 stycznia 2012 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia. 
  • Na mocy decyzji nr MNiSW - DKN.ZNU.6022.111.2.2013.AN Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 2013 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Techniki DentystyczneNa mocy decyzji nr MNiSW - DKN.ZNU.6022.111.2.2013.AN Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 2013 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Techniki Dentystyczne.
  • Na mocy decyzji nr MNiSW - DSW.ZNU.6022.131.2.2015.EK.3 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 grudnia 2015 roku Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Higiena Dentystyczna.

Na stronie BIP znajdują się dokumenty z bieżącej działalności Uczelni począwszy od roku akademickiego 2013/2014: Zarządzenia Rektora, Uchwały Senatu oraz obowiązujące Regulaminy.

Przejdz do BIP

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania