Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Studia I stopnia

Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT?

atrakcyjna oferta WSEiT

przekonała atrakcyjna oferta

wybitni wykładowcy WSEiT

wybitni wykładowcy

dobra opinia o uczelni WSEiT

dobra opinia o uczelni

kształcimy specjalistów zorientowanych na sukces WSEiT

ponieważ kształcimy specjalistów zorientowanych na sukces

potwierdzamy kwalifikacje dodatkowymi certyfikatami WSEiT

potwierdzamy kwalifikacje dodatkowymi certyfikatami

Studia I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT to szansa na:

  • zdobycie wykształcenia wyższego w ciągu 6 semestrów,
  • możliwość podjęcia pracy zawodowej i dalszego kształcenia na studiach II stopnia (uzupełniających magisterskich) lub studiach podyplomowych,
  • opanowanie dużego zakresu wiedzy specjalistycznej,
  • zdobycie cennych umiejętności dzięki praktykom zawodowym.

Kierunki

Na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT można podjąć naukę na studiach I stopnia (licencjackich ) na kierunku:

Fizjoterapia

  • studia licencjackie
  • studia  licencjackie poszerzone o technika masażystę

Higiena dentystyczna

  • studia licencjackie

Organizacja studiów

Organizację roku akademickiego oraz harmonogram zajęć dydaktycznych na dany semestr podaje się studentom do wiadomości co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem semestru.

Formy kształcenia

Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.

Studia niestacjonarne

Zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do niedzieli. To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą uzupełnić wykształcenie lub uzyskać nowe kwalifikacje. 

ECTS

We WSEiT obowiązuje system punktacji European Credit Transfer System (Europejski System Transferu Punktów Kredytowych) zwany w skrócie ECTS. Ułatwia on studentom WSEiT zaplanowanie międzynarodowej ścieżki kariery. Ma on na celu ułatwienie odbycia części studiów w innej uczelni w kraju lub za granicą. Punkty ECTS to wartości liczbowe przyporządkowane poszczególnym przedmiotom realizowanym w czasie studiów.

Dyplomy

Studia I stopnia na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie WSEiT trwają 6 semestrów (na studiach licencjackich). Kończą się egzaminem dyplomowym, po wcześniejszym napisaniu pracy dyplomowej. 

Newsletter
Najczęstsze pytania