Dołącz do społeczności WSEiT

Dołącz do społeczności WSEiT

Fizjoterapia

Uczelnia oferuje naszym studentom studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia. Studia prowadzone są zgodnie ze standardami kształcenia przyjętymi przez MNiSW dla kierunku Fizjoterapia. Program nauczania i plany studiów uwzględniają wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).

Wybierz ścieżkę kształcenia, która odpowiada Twoim potrzebom:

  • studia I stopnia (licencjackie)
  • studia I stopnia (licencjackie) poszerzone o technika masażystę

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób czy urazów. Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostycznych i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie kompetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

Fizjoterapeuta jest to zawód, podobnie jak lekarza czy pielęgniarki, posługi drugiemu człowiekowi. Oznacza to pracę z ludźmi cierpiącymi, niecierpliwymi, pobudliwymi, labilnymi emocjonalnie, załamanymi, a często wątpiącymi.  W takich sytuacjach terapeuta powinien wykazać się nie tylko umiejętnościami zawodowymi, ale przede wszystkim odpowiednim przygotowaniem terapeutycznym. Dlatego każdy student powinien zdobyć podstawy z zakresu psychologii i psychoterapii, które wykorzysta w procesie rehabilitacji.

Studiowanie Fizjoterapii daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia jest  przygotowany do pracy w następujących placówkach:

  • specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne,
  • przychodnie wielospecjalistyczne, ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne,
  • placówki oświatowe (przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne),
  • jednostki gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną i placówki sportowe,
  • uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej,
  • domy opieki społecznej oraz domy spokojnej starości.

Kadrę na kierunku Fizjoterapia stanowią nauczyciele akademiccy z wiodących Uczelni,  osoby zatrudnione na stanowisku fizjoterapeuty w szpitalach i ośrodkach rehabilitacji oraz lekarze specjaliści.

Newsletter
Najczęstsze pytania