Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Higiena dentystyczna

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje studentom 3 - letnie wyższe studia zawodowe, o profilu praktycznym na kierunku higiena dentystyczna. Studia  kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Po zaliczeniu 6 semestrów studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej oraz egzaminem dyplomowym.

Kierunek higiena dentystyczna wychodzi naprzeciw wymaganiom wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych w szczególności badaniu stanu jamy ustnej, wykonywania zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia, prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej dzieci, dorosłych i wykonywaniu instruktażu właściwej higieny jamy ustnej. Kierunek higiena dentystyczna oparty jest na współczesnej wiedzy medycznej, obejmującej oprócz higieny jamy ustnej zabiegi upiększające i zdrowotne, których celem jest zapewnienie naturalnego i atrakcyjnego wyglądu, dobrego samopoczucia oraz ochrony przed niszczącym działaniem wpływu środowiska, stylu życia oraz zmian zachodzących pod wpływem wielu chorób. Higiena dentystyczna to również korzystanie z rozwiązań psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu zachowań prozdrowotnych a także prowadzenie szkoleń dla asystentek i higienistek dentystycznych ze średnim wykształceniem.

Absolwent na kierunku higiena dentystyczna jest profesjonalnie przygotowany do wyzwań stawianych na stale zmieniającym się rynku pracy. Kierunek studiów osadzony jest w ramach obszaru kształcenia nauk medycznych nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej a absolwent posiada interdyscyplinarne przygotowanie w trzech blokach: medyczno-stomatologicznym, psychologiczno-edukacyjnym oraz ekonomiczno-marketingowym. Absolwent kierunku powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym w celu łatwego odnalezienia się na europejskim rynku pracy oraz stałego podnoszenia umiejętności w oparciu o ogólnodostępną wiedzę specjalistyczną zawartą w periodykach on-line znajdujących się w zasobach Internetu.

Newsletter
Najczęstsze pytania