studia-zdjecie

studia-zdjecie

Studia jednolite magisterskie

Studia jednolite magisterskie trwają 5 lata (10 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Formy kształcenia

Kandydaci mogą wybrać dogodną formę kształcenia:

  • studia stacjonarne (dzienne - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku). To najlepsza forma kształcenia dla osób, które nie pracują i chcą skoncentrować się na zdobywaniu wiedzy i korzystać z przywilejów i uroków życia studenckiego.
  • studia niestacjonarne (zaoczne - zajęcia w formie 12 zjazdów w każdym semestrze, które odbywają się od piątku od godz. 15:30 do godzin popołudniowych w niedzielę). To idealne rozwiązanie dla osób pracujących, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie lub nowe kwalifikacje kosztem wolnych weekendów. 

Programy kształcenia

WSEiT realizuje programy kształcenia określone w standardach MNiSW opracowane dla studiów jednolitych magisterskich: Fizjoterapia. Program kształcenia obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego oraz przedmioty obieralne a także przewiduje praktyki zawodowe.

Szczegółowe informacje dot. praktyk zawodowych dostępne są w zakładce Studenci/Praktyki

ECTS

System ECTS stosowany jest w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu w ramach wszystkich oferowanych studiów.

Punkty ECTS przyporządkowane danemu przedmiotowi, wyrażone wartością liczbową, są miarą pracochłonności jego opanowania przez studenta w celu zaliczenia przedmiotu. Punkty te są relatywnym miernikiem ilości pracy studenta, ponieważ określają, jaka część z całości pracy z danego roku akademickiego przypada na dany przedmiot na określonym kierunku studiów, któremu przyporządkowano określoną liczbę punktów

Podstawą przyznania punktów przez nauczyciela akademickiego jest stwierdzenie osiągnięcia efektów w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zakładanych przez dany przedmiot.

Europejski System Transferu Punktów został wprowadzony dla ułatwienia uznawania okresów studiów odbywanych przez studentów w uczelni partnerskiej (w tym uczelni zagranicznej) przez transfer punktów w uczelni macierzystej.

Zniżki dla Studentów WSEiT
Szczegóły programu lojalnościowego https://kodyrabatowewseit.pl/ 

Dlaczego fizjoterapia we WSEiT?

  • po dwóch latach nauki dodatkowy dyplom technika masażysty (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Państwowe uprawnienia do wykonywania masaży: klasycznego grzbietu, kończyny dolnej i górnej, w rwie kulszowej, klatki piersiowej, szyi, twarzy i głowy w wybranych jednostkach chorobowych, sportowego, elementów masażu relaksacyjnego, metodą Shantala, drenażu limfatycznego metoda polską i niemiecką.
  • wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach masażu na terenie Uczelni
  • możliwości uzyskania dodatkowych umiejętności na kursach oferowanych przez Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT
  • możliwość udziału w warsztatach i wykładach ze znanymi fizjoterapeutami
  • gwarantowane praktyki i zajęcia kliniczne w sprawdzonych ośrodkach zdrowotnych
  • możliwość rozwijania wiedzy przynależąc do kół naukowych, uczestnicząc w olimpiadach, konferencjach i eventach naukowych organizowanych przez Uczelnię
  • zajęcia z doświadczonymi praktykami fizjoterapii, lekarzami i osteopatami
  • możesz ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe

 

Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT?

 

przekonała najlepsza oferta w Szczecinie

wykładowcy-praktycy

nacisk na praktyczne umiejętności

15 lat doświadczenia w kształceniu kadr medycznych

kwalifikacje potwierdzamy dodatkowymi certyfikatami

 
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania