Fizjoterapia jednolite magisterskie

Fizjoterapia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Studia dla kierunku fizjoterapia prowadzone są zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, w świetle której, osoby które po 1 października 2017 roku rozpoczną 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, są zobowiązane po ukończeniu nauki do odbycia 6-miesięcznej praktyki, złożenia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów oraz wpisu do Rejestru Fizjoterapeutów. 

Program studiów został opracowany w oparciu o najnowsze trendy oraz standardy określone 26 lipca 2018 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uwzględnia wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT)

 

Co zyskujesz wybierając studia we WSEiT: (rozwiń wykaz): 

  • juz po dwóch latach nauki dodatkowy dyplom technika masażysty* (po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe). Państwowe uprawnienia do wykonywania masaży: klasycznego grzbietu, kończyny dolnej i górnej, w rwie kulszowej, klatki piersiowej, szyi, twarzy i głowy w wybranych jednostkach chorobowych, sportowego, elementów masażu relaksacyjnego, metodą Shantala, drenażu limfatycznego metoda polską i niemiecką.
  • wiele godzin ćwiczeń w nowoczesnych pracowniach masażu na terenie Uczelni
  • możliwości uzyskania dodatkowych umiejętności na kursach oferowanych przez Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT
  • możliwość udziału w warsztatach i wykładach ze znanymi fizjoterapeutami
  • gwarantowane praktyki i zajęcia kliniczne w sprawdzonych ośrodkach zdrowotnych
  • możliwość rozwijania wiedzy przynależąc do kół naukowych, uczestnicząc w olimpiadach, konferencjach i eventach naukowych organizowanych przez Uczelnię
  • zajęcia z doświadczonymi praktykami fizjoterapii, lekarzami i osteopatami
  • możesz ubiegać się o stypendia socjalne i naukowe

*nauka na kierunku Technik masażysta realizowana jest  w ramach kształcenia policealnego w Medycznej Szkole Policealnej 

Badania naukowców z Oxford University oraz agencji Deloitte pokazało, że w kolejnych dwóch dekadach około 35% obecnie znanych zawodów zniknie, ponieważ ludzie zostaną zastąpieni przez roboty i komputery. Prawdopodobieństwo, że ten sam los spotka fizjoterapeutów wynosi zaledwie 2%. Dlatego studiując fizjoterapię wybierasz zawód z przyszłością!

Zawód fizjoterapeuty staje się jednym z najbardziej popularnych nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Wpływ na taką sytuację mają zmiany zachodzące w społeczeństwie. Zaczynamy się statystycznie starzeć, przyrost naturalny spada, a żyjemy coraz dłużej. W tej sytuacji rynek będzie potrzebował coraz więcej specjalistów z tej dziedziny medycznej. Wybór studiów na kierunku fizjoterapia umożliwi zdobycie wykształcenia na najwyższym europejskim poziomie.

Jakie umiejętności nabędziesz po ukończeniu studiów - fizjoterapia

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do zawodu fizjoterapeuty poprzez uzyskanie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do kształtowania, podtrzymywania oraz przywracania sprawności i wydolności osobom w różnym wieku, utraconej lub obniżonej w wyniku chorób lub urazów. Ponadto za cel studiów stawia się umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii, umiejętności diagnostycznych i wykonywania zabiegów fizykoterapii, masażu, kinezyterapii, podstawowych technik z zakresu terapii manualnej oraz stosowania zaopatrzenia ortopedycznego. Studia mają umożliwić zdobycie sprawności fizycznej koniecznej do poprawnego demonstrowania i przeprowadzania zabiegów kinezyterapii u osób chorych i z niepełnosprawnością. W zakresie kompetencji społecznych studia mają dać możliwość realizowania się w pracy indywidualnej z pacjentem oraz współpracy w zespole terapeutycznym.

Kadra - Fizjoterapia 

Kadrę na kierunku fizjoterapia stanowią nauczyciele akademiccy, przede wszystkim z renomowanych uczelni akademickich Poznania i Szczecina, m.in. z Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktycy, tzn. fizjoterapeuci zatrudnieni w ośrodkach zdrowia lub posiadający własną praktykę. Większość przedmiotów kierunkowych oraz zajęcia kliniczne i praktyczne prowadzone są przez lekarzy specjalistów z rehabilitacji medycznej, lekarzy z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz magistrów fizjoterapii zatrudnionych w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zajęcia praktyczne realizowane w trakcie studiów stanowią znaczącą część wszystkich zajęć w programie studiów. Program kształcenia oparty jest o dużą liczbę godzin praktyk m.in. w szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczniczych, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów. Dzięki temu nasi absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w kraju, ale również m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego, oraz po zdaniu egzaminu państwowego jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego.


 

Dlaczego kandydaci wybierają WSEiT?

 

przekonała najlepsza oferta w Szczecinie

wykładowcy-praktycy

nacisk na praktyczne umiejętności

15 lat doświadczenia w kształceniu kadr medycznych

 
Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania