Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Fizjoterapia w stomatologii

Opis kierunku:

Fizjoterapia w stomatologii zdobywa coraz większą popularność z uwagi na pozytywne wyniki i nieinwazyjne metody leczenia. Powszechnie stosowane w leczeniu narządu ruchu metody fizjoterapeutyczne znajdują zastosowanie w łagodzeniu lub likwidowaniu objawów dysfunkcji związanych z układem stomatognatycznym (US).Fizjoterapia może być podstawową metodą terapeutyczną lub też stanowić uzupełnienie innych zabiegów dentystycznych. Czerpie z niej w szczególności protetyka, ortodoncja, implantologia i chirurgia szczękowo-twarzowa.Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnej fizjoterapii i stomatologii powstały studia podyplomowe, które przybliżą słuchaczom w sposób praktyczny metody diagnostyki oraz terapii zgodnie z koncepcjami leczenia zaburzeń układu stomatognatycznego.

Celem kształcenia na kierunku Fizjoterapia w stomatologii jest przygotowanie słuchacza do pracy z pacjentem z zaburzeniami w obrębie głowy, w tym układu ruchowego narządu żucia, z uwzględnieniem konieczności współpracy z innymi specjalistami.

Podczas studiów słuchacze zdobędę praktyczną wiedzę w zakresie interdyscyplinarnego leczenia zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego.

Podczas studiów słuchacze zdobędę umiejętności w zakresie diagnostyki i metod leczenia zaburzeń US: diagnostyki obrazowej i manualnej URNŻ oraz narządu ruchu, terapii manualnej, technik osteopatycznych, drenażu limfatycznego, miokinezyterapii, masażu oraz fizykoterapii. Nabytą wiedzę i umiejętności słuchacz będzie mógł wykorzystać w pracy z pacjentami stomatologicznymi, neurologicznymi, laryngologicznymi i neurochirurgicznymi.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są dla absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz magistrów rehabilitacji.

Kadra dydaktyczna:

Wykładowcami na studiach Fizjoterapia w stomatologii to certyfikowani specjaliści z zakresu stomatologii, fizjoterapii, chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, psychologii z bogatym doświadczeniem klinicznym jak i akademickim.

Kierownik studiów:

 dr n. o zdr. Magdalena Gębska – fizjoterapeuta, absolwentka na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Analgetyczny wpływ wybranych czynników terapeutycznych na czynność bioelektryczną mięśnia żwacza w dysfunkcjach układu stomatognatycznego” na PUM w Szczecinie. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia oraz wykorzystania metod fizjoterapeutycznych w diagnostyce i terapii pacjentów stomatologicznych. Od 2011 roku jest pracownikiem naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2015 roku jest pracownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu fizjoterapii w stomatologii.

Wykładowcy:

 1. dr hab. n. med. Ludmiła Halczy – Kowalik -absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. W latach 1998-2017 kierownik Samodzielnej Pracowni Rehabilitacji Pooperacyjnej Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W latach 2002-2005 była Prodziekanem Wydziału Stomatologii PAM w Szczecinie
 2. mgr Mariusz Hernik – fizjoterapeuta, osteopata. Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył 5 letnie studia Medycyny Osteopatycznej na Osteopathie Schule Deutschland w Hamburgu.Od 2005 roku ukończył szereg szkoleń dotyczących fizjoterapii i medycyny sportowej w tym także szkolenia amerykańskiej akademii The Athletes Performance. Wiedzę i doświadczenie z zakresu rehabilitacji, przygotowania motorycznego i treningu funkcjonalnego zdobywał u specjalistów z Bayernu Monachium, Evertonu, Niemieckiej Federacji Piłki Nożnej. W latach 2007 – 2009 fizjoterapeuta I-ligowego zespołu piłki nożnej „Warta Poznań". W sezonie 2012/2013 pełniąc rolę Trenera Odnowy Biologicznej wra z I-ligowym zespołem koszykówki kobiet King Wilki Morskie wywalczył awans do ekstraklasy. W okresie przygotowawczym przed Halowymi Mistrzostwami Europy w Göteborgu fizjoterapeuta Kadry skoku o tyczce w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Specjalizuje się w rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych, kontuzjach sportowych, leczeniu dolegliwości przeciążeniowych, bólów kręgosłupa i stawów, podchodząc do pacjenta całościowo poszukuje pierwotnej przyczyny dolegliwości.
 3. mgr Marek Kocięcki – fizjoterapeuta,Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Aktualnie doktorant Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat prowadzi praktykę fizjoterapeutyczną w Przychodni LuxMed. W swojej pracy zajmuje się głównie pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi wykorzystując m.in. metody: PNF, techniki energetyzacji mięśni, kinesiology taping, Fascial Manipulation L. Stecco, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe  R. Schleipa, Fascial and Membrane Technikum  wg P. Schwinda, Visceral and Neural Manipulation, Listening Technique, Manipulation of the Intervertebral Discs (Barral Institute).
 4. lek. stom. Elżbieta Kubala -w 2014 roku ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W trakcie studiów działała w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii oraz Studenckim Towarzystwie Naukowym, w którym była przewodniczącą koła naukowego. Staż podyplomowy odbyła w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej PUM. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu dydaktyki medycznej oraz rozpoczęła studia doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
 5. prof. zw. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko - jest autorem pond 300 publikacji naukowych, promotorem 23 prac doktorskich oraz redaktorem i współautorem 7 podręczników. Aktywność naukowa profesor Opalko ukierunkowana jest na zagadnienia związane z diagnostyką i terapią fizykalną w wielu specjalnościach stomatologicznych. Jako pierwsza w Polsce rozpoczęła zajęcia dydaktyczne dla studentów stomatologii z zakresu diagnostyki i terapii fizykalnej, które prowadzone są do dnia dzisiejszego. W 2008 roku powołała Sekcję Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii. Jest organizatorem naukowym 10 międzynarodowych interdyscyplinarnych sympozjów organizowanych przez Sekcję, obecnie jest jej prezesem honorowym.
 6. dr n. o zdr. Anna Mikołajczyk–Kocięcka – fizjoterapeuta, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Aktualnie asystent w Zakładzie Rehabilitacji Medycznej i Fizjoterapii Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zawodowo od wielu lat jest związana z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie pracując w Klinice Kardiochirurgii oraz jako Koordynator Ośrodka Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej. Pracuje z pacjentami kardiologicznymi, neurologicznymi i ortopedycznymi
 7. mgr Damian Sołtysik – fizjoterapeuta, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2013 roku aktywnie pracuje stosując techniki terapii manualnej o charakterze kompleksowym i holistycznym dobrane indywidualnie do pacjenta. Od 2015 roku wykładowca w TEB Edukacja. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w zakresie fizjoterapii holistycznej, osteopatii i rehabilitacji stomatologicznej uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych: terapia manualna holistyczna dr A. Rakowskiego (6 modułów, w tym igłoterapia i rehabilitacja stomatologiczna), terapia manualna tkanek miękkich, terapia punktów spustowych, masaż tkanek głębokich, terapia wisceralna, terapie odruchowe (klawiterapia, aurikuloterapia, akupunktura).Aktualnie pracuje w KMW Centrum Zdrowia i prowadzi indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną.
 8. dr n. med. Magdalena Sroczyk–Jaszczyńska – lekarz stomatolog, Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji. Adiunkt w Zakładzie Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie) oraz w zakresie dydaktyki medycznej (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie).
 9. dr n. med. Małgorzata Stecewicz - doktor nauk medycznych w zakresie stomatologii uzyskany w 2011 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, magister pedagogiki specjalnej o specjalności oligofrenopedagogika (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie). Ukończyła studia podyplomowe: Podyplomowe Studia Szkolnej Psychologii Defektologicznej – specjalność audiofonologia i psychologia dzieci głuchych, Podyplomowe Studia Logopedii Szkolnej, Podyplomowe Studia Logopedii a także trzystopniowy kurs języka migowego – SJM i kurs PJM. Wykładowca w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz PSK nr 1 PUM w Szczecinie Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej jako logopeda. W pracy zawodowej zajmuję się teorią i praktyką zaburzeń mowy/wymowy, zwłaszcza u osób z ubytkami pooperacyjnymi po wycięciu nowotworu jamy ustnej oraz u osób niesłyszących. W badaniach naukowych podejmuje tematykę związaną z funkcjonowaniem językowym chorych po wycięciu nowotworu jamy ustnej. Jest autorem/współautorem 36 prac naukowych.
 10. mgr Ewelina Skierczyńska - ukończyła filozofię z elementami kulturoznawstwa oraz psychologię o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego. Aktualnie kształci się i rozwija swój warsztat pracy uczestnicząc w 4-letnim podyplomowym szkoleniu na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego. Doświadczenie w zawodzie psychologa zaczęła zdobywać pracując w DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych. Od dwóch lat pracuje jako psycholog w Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz jako psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego MSWiA w Szczecinie. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu zaburzeń psychosomatycznych, tańca w kręgu w terapii tańcem i ruchem, stosowania zaawansowanych narzędzi w procesie diagnozy psychologicznej. Wśród jej zainteresowań zawodowych znajdują się: psychoterapia, mindfulness, ruchowe techniki i sposoby oddziaływania terapeutycznego.
 11. mgr Małgorzata Wall – fizjoterapeuta, absolwentka PUM w Szczecinie oraz absolwentka kierunku Zdrowotne aspekty turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończone studia podyplomowe: Odnowa biologiczna oraz Dydaktyka medyczna. Jest kierownikiem prywatnej placówki medycznej KOREMED w Szczecinie, gdzie zajmuje się terapią manualną i masażem. Pracuje z pacjentami z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, pourazowymi i chirurgicznymi. Specjalizuje się w masażu tkanek głębokich i terapii punktów spustowych Stale podnosi swoje kwalifikację uczestnicząc na kursach i szkoleniach min.: masaż tkanek głębokich, terapia punktów spustowych, stabilizacja głęboka, suche igłowanie, kinesiotapig
 12. mgr Agnieszka Wilczyńska - absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, IKF na kierunku nauczycielskim oraz Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie na kierunku fizjoterapia. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe Fizjoterapia w Onkologii a w 2013 roku szkolenie z zakresu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzekowej (KTP) w Chorzowie przy Polskim Towarzystwie Limfologicznym. Od 2014 roku współpracuje z Kliniką Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii PUM w Szczecinie, gdzie wdraża KTP we wczesnej rehabilitacji u pacjentów po operacji naprawczej tętnic. Obecnie jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Właścicielka i założycielka Centrum Limfoterapii w Szczecinie.
Newsletter
Najczęstsze pytania