Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Opis Kierunku

Adresaci studiów

Oferta skierowana jest przede wszystkim do fizjoterapeutów, nauczycieli oraz osób związanych z edukacją wczesnoszkolną i specjalną oraz wychowaniem przedszkolnym.

Cele i zakres merytoryczny

Celem studiów podyplomowych na kierunku Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna jest umożliwienie zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej na zajęciach indywidualnych lub grupowych.

Newsletter
Najczęstsze pytania