Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej (studia trzysemestralne)

Adresaci studiów

Oferta skierowana jest do absolwentów: fizjoterapii, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, analityki medycznej, dietetyki ratownictwa medycznego, kosmetologii, medycyny, stomatologii, wychowania fizycznego.

Cele i zakres merytoryczny 

Główny nacisk został położony na zdobycie umiejętności praktycznych, niezbędnych w skutecznej rehabilitacji i odnowie biologicznej. Dzięki dużej ilości zajęć ćwiczeniowych, uczestnicy studiów nabędą umiejętności wykonywania masażu klasycznego, sportowego, kosmetycznego, limfatycznego, głębokiego i  segmentarnego.

Dodatkowe kompetencje słuchaczy po ukończeniu studiów to: umiejętność zastosowania wybranych metod fizykoterapeutycznych i kinezyterapeutych, stosowania technik relaksacji oraz wiedza na temat żywienia i suplementacji w procesie rehabilitacji, podstawowe informacje z zakresu psychologii i komunikacji interpersonalnej niezbędne do zrozumienia potrzeb i profesjonalnego podejścia do pacjenta lub klienta. Studia podyplomowe trzysemestralne dodatkowo pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu ortopedii, traumatologii i reumatologii oraz umożliwiają jej praktykowanie podczas zajęć ćwiczeniowych z masażu klasycznego w wybranych jednostkach chorobowych układu ruchu i masażu segmentarnego w wybranych chorobach stawów kończyn górnych i dolnych.

Newsletter
Najczęstsze pytania