Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Menadżer w placówkach medycznych

Adresaci 

Studia podyplomowe Menadżer w placówkach medycznych dedykowane są przyszłym i obecnym osobom świadczącym usługi medyczne w ramach własnej działalności gospodarczej lub zarządzających placówkami medycznymi.

Cele i zakres merytoryczny

Celem studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania jednostkami świadczącymi usługi medyczne, a także podniesienie kompetencji miękkich z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczególną uwagę w programie studiów zwrócono na aspekty praktyczne związane z pozyskiwaniem środków finansowych, kreowanie wizerunku firmy oraz planowanie, wdrażanie i doskonalenie jakości w placówkach medycznych.

Newsletter
Najczęstsze pytania