Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Opieka geriatryczna z elementami fizjoterapii

Adresaci studiów

Słuchaczami podyplomowych studiów Opieka geriatryczna z elementami fizjoterapii, realizowanych w formie zajęć teoretyczno-praktycznych, mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich. Oferta skierowana jest do absolwentów: fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, medycyny. Absolwenci zdobędą specjalistyczne przygotowanie z zakresu opieki nad osobami starszymi, niezbędne do pracy w placówkach medycznych, opiekuńczych, domach pomocy społecznej, w pracy z rodzinami osób starszych, chorych, niesamodzielnych.

Cele i zakres merytoryczny

Celem studiów podyplomowych na kierunku Opieka geriatryczna z elementami fizjoterapii jest umożliwienie zdobycia umiejętności do pracy z osobami w podeszłym wieku, zdobycia wiedzy z dziedziny fizjologii i patologii starzenia się, fizjoterapii, oraz potrzeb biopsychospołecznych ludzi w wieku podeszłym.

Studia na tym kierunku, umożliwiają poznanie m.in.: najczęstszych chorób wieku podeszłego: w tym wielkich zespołów geriatrycznych, zasad terapeutycznego komunikowania się z osobami starszymi, całościowej oceny geriatrycznej, a przede wszystkim zasad leczenia  i pielęgnacji oraz elementów usprawniania fizjoterapeutycznego w geriatrii. Podczas studiów, słuchacze będą mieli możliwość nauki języka niemieckiego umożliwiającego bezpośredni kontakt z pacjentem niemieckojęzycznym. Program tego przedmiotu będzie zawierał podstawowe zwroty ułatwiające komunikację oraz postępowanie fizjoterapeutyczne z pacjentem prowadzonym przez placówki lecznicze funkcjonujące na terenie Niemiec.

Newsletter
Najczęstsze pytania