Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Psychofizjoterapia w opiece paliatywnej i chorobach przewlekłych

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Psychofizjoterapia w opiece paliatywnej i chorobach przewlekłych dedykowane są fizjoterapeutom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz lekarzom, którzy chcą uzyskania dodatkowe umiejętności zawodowe.

Cele i zakres merytoryczny

W trakcie studiów słuchacze będą mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami rehabilitacji, psychoterapii i postępowaniem dotyczącym usprawniania osób w wieku starszym, dzieci, zarówno z dysfunkcjami narządu ruchu, jak i osób po ciężkich urazach i wypadkach, pozbawionych możliwości samodzielnej opieki i rehabilitacji. Zakres świadczonych usług obejmuje również osoby w trakcie leczenia onkologicznego i w stanach terminalnych oraz osoby z uzależnieniami.

Absolwenci zdobywają ogólnomedyczne przygotowanie praktyczne i zawodowe z zakresu fizjoterapii i opieki nad osobami cierpiącymi na choroby przewlekłe i nowotworowe.

Newsletter
Najczęstsze pytania