Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Psychologia zdrowia i rehabilitacji

Adresaci studiów

Studia podyplomowe Psychologia zdrowia i rehabilitacji adresowane są do absolwentów szkół wyższych, pracujących bądź przygotowujących się do pracy w różnego typu placówkach rehabilitacyjnych, leczniczych, edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób z dysfunkcjami.

Cel i zakres merytoryczny 

Absolwent otrzymuje wiedzę interdyscyplinarną w obszarze rehabilitacji medyczno – społeczno – zawodowej, osób z dysfunkcjami ograniczającymi proces przystosowania jednostki do życia w społeczeństwie. 

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie socjoterapii, psychologii, psychoterapii, terapii, rehabilitacji, poradnictwa indywidualnego i grupowego, przygotowywania diagnoz umożliwiających im efektywne uczestnictwo w rehabilitacji.

Newsletter
Najczęstsze pytania