Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja:

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

  • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
  • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń
  • Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc
  • Kandydat w pierwszej kolejności rekrutuje się drogą on-line, a następnie w terminie 7 dni dostarcza do Uczelni (osobiście lub drogą pocztową) wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w Rekrutacji on-line kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line wydrukowany i podpisany
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

ul. Wawrzyniaka 8

70-392 Szczecin

Tel. 91 420 13 33

szczecin@wseit.edu.pl

Newsletter
Najczęstsze pytania