Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Opłaty

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii oferuje zróżnicowany system opłat. 

Szczegółowe zasady przyznawania zniżek w opłatach za kształcenie określa Program lojalnościowy „Galilea Club”.

Indywidualny Numer Konta Bankowego:

Każdy kandydat na studia wraz z decyzją o przyjęciu otrzyma Indywidualny Numer Konta Bankowego. Dzięki nowoczesnemu wygenerowaniu kont masowych przez WSEiT we współpracy z ING Bankiem Śląskim, Uczelnia posiada bieżące informacje o wszystkich dokonywanych przez studenta wpłatach, a studentom ułatwia sprawne i terminowe regulowanie należności.

 

Wysokość opłat za kształcenie

Studia podyplomowe

Czesne

Czesne za semestr w 2 ratach

Czesne za miesiąc

płatne w 10 ratach

Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządów ruchu.

3500 zł

1750 zł

370 zł

 

Newsletter
Najczęstsze pytania