Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja od 1 czerwca 2019r.

Studia adresowane są dla absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz magistrów rehabilitacji ruchowej oraz innych pokrewnych kierunków studiów, którzy oprócz wyższego wykształcenia mają średnie wykształcenie medyczne lub ukończyli certyfikowane kursy z zakresu masażu i/lub fizjoterapii lub posiadają legitymację instruktorską lub trenerską.

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

  • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
  • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń
  • Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc
  • Kandydat w pierwszej kolejności rekrutuje się drogą on-line, a następnie w terminie 7 dni dostarcza do Uczelni (osobiście lub drogą pocztową) wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty :

Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w Rekrutacji on-line kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line wydrukowany i podpisany
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

ul. Wawrzyniaka 8

70-392 Szczecin

Tel. 91 420 13 33

szczecin@wseit.edu.pl

Newsletter
Najczęstsze pytania