Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Rekrutacja

Rekrutacja od 21 stycznia 2019r. do 10 marca 2019r.

Adresaci studiów

Oferta skierowana jest przede wszystkim do pedagogów, psychologów, logopedów oraz fizjoterapeutów którzy chcą uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe.

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii, na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie, mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

  • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych
  • Brak opłaty rekrutacyjnej i wpisowej
  • O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń
  • Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu miejsc
  • Kandydat w pierwszej kolejności rekrutuje się drogą on-line, a następnie w terminie 7 dni dostarcza do Uczelni (osobiście lub drogą pocztową) wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w Rekrutacji on-line kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line wydrukowany i podpisany
  • kserokopię dowodu osobistego
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

ul. Wawrzyniaka 8

70-392 Szczecin

Tel. 91 420 13 33

szczecin@wseit.edu.pl

Newsletter
Najczęstsze pytania