Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Praktyki zawodowe

FIZJOTERAPIA

Regulamin Praktyk – kierunek Fizjoterapia

Studia I stopnia
trybu stacjonarnego i niestacjonarnego.

Praktyki zawodowe stanowią integralną część studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na kierunku Fizjoterapia. Studenci w tracie trwania 3 letnich studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, realizują praktyki zawodowe w wymiarze 920 godzin. Praktyka zawodowa odbywa się w trakcie trwania roku akademickiego oraz po zakończeniu kolejnego roku studiów w czasie przerwy wakacyjnej.

Miejsca realizacji praktyk są proponowane przez Uczelnię. Student ma również możliwość zrealizowania praktyki w miejscu innym niż placówki wytypowane przez Uczelnię, ale wcześniej ma obowiązek poinformować o tym dział praktyk.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSEiT podstawą do rozpoczęcia praktyki jest posiadanie aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych, szczepienia WZW typu B i ubezpieczenia NNW   i OC w zawodach medycznych.

Dokumenty związane z realizacją praktyki znajdują się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce pliki do pobrania.

Newsletter
Najczęstsze pytania