Dołącz do społeczności WSEiT.

Dołącz do społeczności WSEiT.

Samorząd Studencki

SAMORZĄD STUDENCKI

Regulamin Samorządu Studenckiego – przekierowanie do BIP

Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem całej społeczności Studenckiej przed Władzami Uczelni.

Głównym celem jest kreowanie wizerunku Samorządu Studenckiego, z którym będą mogli utożsamiać się wszyscy studenci Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie.

Samorząd Studencki działa na podstawie przepisów prawa. Podstawowym miejscem działania Samorządu Studenckiego jest Wydział Zamiejscowy w Szczecinie przy ul. Wawrzyniaka 8.

Samorząd na bieżąco stara się współpracować z Władzami Uczelni w celu m.in. podziału funduszu pomocy materialnej dla studentów.

Organizujemy wszelkiego rodzaju kampanie oraz akcje na rzecz osób potrzebujących.

Członkowie Samorządu Studenckiego

 

Funkcja

 

Student

Przewodniczący

Serafin Agnieszka

Zastępca przewodniczącego

Pińska Karolina

Sekretarz

Milczarz Marcin

Skarbnik

Jackowski Remigiusz

Przedstawiciele do Senatu WSEiT

Serafin Agnieszka

 

 

Newsletter
Najczęstsze pytania