Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej

Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej

Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej

Studia podyplomowe „Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej” to dwusemestralne studia, mające na celu przygotowanie absolwentów do pracy w sektorach fitness, rekreacji jak również organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku, o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej.


Uczestnicy po ukończeniu studiów nabędą umiejętności samodzielnego planowania i programowania treningu sportowego, zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnorozwojowym; prowadzenia treningów funkcjonalnych i motorycznych; planowania w zakresie diety i suplementacji w sporcie; planowania i wdrażania zabiegów odnowy biologicznej; funkcjonowania na wolnym rynku usług sportowych i rekreacyjnych na zasadzie samozatrudnienia.


Adresaci studiów: oferta kierowana jest w szczególności do absolwentów studiów Wychowania Fizycznego, Fizjoterapii, Bezpieczeństwa Wodnego, Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego, Medycyny, Dietetyki, animatorów rekreacji ruchowej oraz trenerów wykonujących zadania trenera personalnego lub w klubach fitness posiadających wykształcenie wyższe.


Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: własna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją, kluby sportowe, hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej, ośrodki wypoczynkowe, kluby fitness.


Czas trwania studiów: 2 semestry, łącznie 265 godzin dydaktycznych w formie niestacjonarnej, częściowo realizowanych w postaci e-learningu.


Studia kończą się uzyskaniem przez uczestnika świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych „Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej”, na podstawie zaliczenia poszczególnych przedmiotów na karcie zaliczeń oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu obejmującego całość wykładanych zagadnień.


Dodatkowo, słuchacze otrzymują certyfikaty, bez dodatkowych opłat:
certyfikat ukończenia kursu: Diagnostyka funkcjonalna w sporcie
certyfikat ukończenia kursu: Flossing w terapii i w treningu


Kadra dydaktyczna:
Wykładowcami na zajęciach są certyfikowani specjaliści, z bogatym doświadczeniem praktycznym jak i dydaktycznym, co gwarantuje uzyskanie solidnych i wiarygodnych podstaw do przyszłej samodzielnej pracy.


Kierownik studiów:
dr Urszula Domańska: Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej. Absolwentka kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Wychowanie Zdrowotne i Edukacja Zdrowotna US, kierunku Fizjoterapia i Masaż oraz Odnowa Biologiczna AWF w Poznaniu. Ukończyła podyplomowe szkolenia w International Academy of Orthopedic Medicine w Warszawie. Uczestnik licznych kursów i szkoleń w tym Complete Sports Manual Therapy Osteopathic Approach. Autorka wielu publikacji naukowych o tematyce zdrowotnej, programów szkoleniowych oraz innowacji pedagogicznych, prelegent podczas licznych konferencji naukowych. Wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, WSEiT, nauczyciel dyplomowany i szkoleniowiec w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie. Instruktor sportu w wielu dziedzinach. Prezes i założyciel Klubu Sportowego FABRYKA RUCHU, właściciel firmy Centrum Odnowy Biologicznej Fizjoedukacja z siedzibą w Szczecinie. Specjalizuje się w treningu funkcjonalnym oraz poprawie wzorców ruchowych i przygotowaniu motorycznym u zawodników różnych dyscyplin sportu.


Wykładowcy - trener przygotowania motorycznego 


dr n. o zdr. Wojciech Garczyński: mgr Fizjoterapii, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ukończył specjalizację w dziedzinie fizjoterapii w Katedrze i Klinice Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, międzynarodowy terapeuta ortopedycznej terapii manualnej dra Jamesa Cyriaxa, nauczyciel akademicki wykładowca WSEiT, autor licznych publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji medycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie oraz w prywatnym gabinecie.


dr inż. Dariusz Kłódka: Ukończył podyplomowe studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz trzy modułowy specjalistyczny kurs Akademia Menadżera realizowany przez Firmę High w Warszawie. Posiada ukończone liczne kursy z zakresu kompetencji miękkich: motywowanie pracowników, coaching a mentoring, asertywność a sztuka ciętej riposty, przywództwo i delegowanie zadań (dyplom Franklin University). Dziekan WZ w Szczecinie WSEiT, wieloletni wykładowca akademicki, praktyk bankowy w obszarze analiz kredytów hipotecznych.


mgr inż. Monika Krynicka – Gać: Dyplomowany dietetyk kliniczny, trener personalny (metoda FMS), propagatorka i pasjonatka zdrowego odżywiania i szerokorozumianej aktywności fizycznej. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Dietetyki w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Właścicielka kameralnego Studia Treningu Personalnego i Gabinetu Dietetycznego w jednym – Schudnij Na Mieszka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Ekspert w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, autorka szkoleń i wykładów z zakresu zdrowego odżywiania.


mgr Katarzyna Brózda: Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trener przygotowania motorycznego oraz trener kadr wojewódzkich i narodowych w Piłce Ręcznej. Trener i szkoleniowiec klubowy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Instruktor CROSS TRAINING, KETTLEBELL, ProFi Fitness School, Bulgarian Bag - podstawy, Bulgarian Bag Academy Poland, Trener Przygotowania Motorycznego, FiT Academy- Instytut Rozwoju Trenerów Personalnych. Nauczyciel wychowania fizycznego. Prelegent podczas licznych Ogólnopolskich Konferencjach dla szkoleniowców Piłki Ręcznej – z tematyki przygotowania motorycznego piłkarzy ręcznych.


mgr Elżbieta Ciuksza:: magister pedagogiki specjalnej (WSP Szczecin), terapeuta pedagogiczny (CPP Szczecin), mgr psychologii (SWPS Warszawa), psycholog sportu (AWF Warszawa); terapeuta par (Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa). Zawodowo związana z Zespołem Szkół w Policach jako pedagog i psycholog oraz ze sportowcami, którzy uczęszczają do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w ZS Police. Pracuje również w prywatnej poradni gdzie zajmuje się trudnościami dzieci i młodzieży, młodymi sportowcami oraz problemami ludzi dorosłych.


mgr Maria Adamczyk: Absolwentka kierunku Fizjoterapia PUM w Szczecinie, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, szkoleniowiec w zakresie Ratownictwa. Prowadzi badania i swoją aktywność naukową w obszarze; bezpieczeństwa i ratownictwa wodnego, edukacji dla bezpieczeństwa, pedagogizacji procesów nauczania z zakresu pierwszej pomocy, fizjoterapii, treningu funkcjonalnego oraz odnowy biologicznej, bezpieczeństwa kultury fizycznej, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program studiów - trener przygotowania motorycznego

Podstawy anatomiczno fizjologiczne 30 godz. 20W/10ĆW
Dietetyka i suplementacja 15 godz. 5W/10ĆW
Psychologia sportu 15 godz. 8W/7ĆW
Trening funkcjonalny 30 godz. 10W/20ĆW
Trening zdrowotny 30 godz. 10W/20ĆW
Trening motoryczny 50 godz. 5W/45ĆW
Odnowa biologiczna 50 godz. 25W/25ĆW
I pomoc przedmedyczna 10 godz. 5W/5ĆW
Komunikacja interpersonalna 15 godz. 10W/5ĆW
Coaching 15 godz. 5W/15ĆW
Marketing usług trenera 5 godz. 3W/2ĆW

Łącznie : 265 godzin , w tym 106 godzin wykładów i 159 godzin ćwiczeń.
Czas trwania studiów :
Studia trwają 2 semestry w systemie niestacjonarnym; zjazdy sobota-niedziela.

Treści kształcenia:
Diagnostyka:
Wybrane zagadnienia z anatomii człowieka
Wybrane zagadnienia z fizjologii wysiłku fizycznego
Podstawy oceny posturalnej oraz zakresów ruchu człowieka
Testy sprawności fizycznej i ich zastosowanie w pracy trenera przygotowania motorycznego
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
Analiza składu ciała w pracy trenera przygotowania motorycznego

Trening - trenerr przygotowania motorycznego


Podstawy teorii treningu sportowego i prakseologia treningu indywidualnego
Nowoczesne formy treningu (cross training, sling training, tabata, trening metaboliczny itp.)
Trening wytrzymałościowy typu cardio z elementami biegów długodystansowych
Trening z obciążeniem własnego ciała (kalistenika, streetmovement)
Trening siłowy i sylwetkowy (kulturystyka, trójbój siłowy, fitness sylwetkowy)
Trening gibkościowy i jego odmiany (yoga, pilates, stretching)
Trening propriocepcji oraz stabilności i mobilności segmentarnej. (kettlebells, bodybalance itp.)
Trening funkcjonalny i uzupełniający w sporcie i rekreacji
Trening zdrowotny w dysfunkcjach narządu ruchu.


Odnowa biologiczna.
Techniki relaksacyjne – oczyszczenie umysłu, trening autogenny
Podstawy masażu (klasycznego, sportowego, limfatycznego, głębokiego)
Flossing w terapii i sporcie
Metody odnowy biologicznej, sauna, morsowanie, flossing, rolowanie
Wspomaganie odnowy biologicznej: fizykoterapia, kinezyterapia, kinesiotaping


Dietetyka i suplementacja:
Żywienie sportowców z elementami technologii żywienia
Suplementacja w sporcie
Szkodliwe formy wspomagania wysiłku
Anoreksja – bulimia w sporcie (zajęcia z psychologiem)


Przedsiębiorczość i relacje:
Komunikacja interpersonalna, coaching a mentoring
Marketing usług trenera przygotowania motorycznego
Wykorzystanie informatycznych form organizacji i promocji działalności trenera
Relacje: trener – zawodnik, trener – rodzic, rodzic - zawodnik


I pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia:
Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach na siłowni oraz podczas treningu
Udzielanie I pomocy stanach zagrożenia życia
Udzielanie I pomocy w stanach zagrożenia zdrowia.

Dowiedz się więcej:

Trener przygotowania motorycznego - program studiów

Trener przygotowania motorycznego - opłaty

Trener przygotowania motorycznego - rekrutacja

Galilea Club
Galilea Shop
Instytut WSM
Liceum Akademickie WSEiT

Medyczna Szkoła Policealna - Szczecin
Poliklinika WSEiT
Wydawnictwo WSEiT
Liceum Akademickie WSEiT
Newsletter
Najczęstsze pytania